Hawdd i gyrraedd a hawdd i aros, felly ymlaciwch yng ngogledd-ddwyrain Cymru 

 Hoffwch ni ar Facebook am ddiweddariadau a chipolwg sydyn ar rai o’r cymeriadau a’u campau gwirion yng ngogledd-ddwyrain Cymru. 

Archwiliwch gogledd-ddwyrain Cymru
Y stori hyd yma....

 

Bydd y digwyddiad hwn yn eich trochi mewn gweithgareddau adrodd storïau a chrefftau a chewch gyflwyniad i rai o’n cymeriadau a’n creaduriaid lliwgar sy’n dod o orffennol mytholegol gogledd-ddwyrain Cymru.

 

“Rydym wedi defnyddio rysáit teuluol gwych, ac wedi casglu mythau a chwedlau lleol gan eu cymysgu mewn powlen gydag ysgeintiad o hynodwedd fodern a phinsiad o eironi, a’r canlyniad yw brwydr gofiadwy a gwreiddiol o'r da yn erbyn y drwg, tywyllwch yn erbyn golau, stori gariad ac ychydig bach o 'mae o tu ôl i ti!'" esboniodd trefnydd y digwyddiad Vanessa

“Mae mythau a chwedlau yn llifo fel dŵr drwy ein diwylliant. Maen nhw’n esblygu’n barhaus ac yn bwydo ein credoau a’n traddodiadau ac yn ysbrydoli gwaith ffilm a theledu ar draws y byd. Mae nifer o’n mythau a’n chwedlau mewn cynefinoedd dyfrllyd ac nid cyd-ddigwyddiad yw hynny. Mae Cymru’n llawn o hud gan ei fod yn lle mor wlyb! Gellir croesi’r llinell rhwng y byd hudolus a’r byd meidrol gyda dŵr ac mae lleoliadau ein digwyddiadau yn arbennig oherwydd bod eu pyrth dyfrllyd yn debygol o agor ar ddyddiadau penodol.”

 

Bydd y digwyddiadau hyn yn darparu’r pethau yr ydym yn eu gwneud orau yng Nghymru; adrodd storïau, cerddoriaeth, canu, dawnsio, crefftau a gwerthfawrogi ein tirwedd urddasol.  Rydym yn eich gwahodd i gofleidio ein diwylliant, ein traddodiadau a’n hofergoelion ac ymuno â ni i greu atgofion teuluol hudolus

  • Instagram Social Icon
  • Facebook Reflection
  • Twitter Reflection

Cysylltwch a ni

Contact Us

Dilynwch ni

Follow Us

Flintshire

01352 781908

© 2017 MythFest Proudly created with Wix.com