Anturiaethau penwythnos

Rydym wedi rhoi ychydig o awgrymiadau at ei gilydd ar gyfer eich penwythnos i ffwrdd yng ngogledd-ddwyrain Cymru. 

Dewch o hyd i lety perffaith i’ch teulu yng ngogledd-ddwyrain Cymru

Trochwch eich teulu yn hanes, diwylliant a thraddodiadau cyfoethog gogledd-ddwyrain Cymru 

Rydym wrth ein boddau ag anturiaethau teuluol, dewch i ganfod; gwyddoniaeth, natur, celf a hanes. Dewch i gyffwrdd arteffactau, hen lyfrau, cerrig hynafol, planhigion prin. Dewch i arogli awyr iach y môr, dail wedi disgyn, blodau'r gwanwyn. Dewch i flasu prydau Cymreig, cwrw iawn a hufen iâ bendigedig. Dewch i wrando ar ein hiaith brydferth, ein canu dyrchafol, adar anhygoel a siffrwd y coed.... 

 

“Mae'r golygfeydd panoramig o gopa Moel Famau yn syfrdanol ac mae’n daith gerdded wych y gall y teulu cyfan ei gwneud.”

“Rydym mor hoff o’r rhan hon o Gymru nes ein bod wedi penderfynu gadael ein carafán yma am y tymor er mwyn cael llecyn gwyliau fforddiadwy i fynd iddo"

“Roedd mor braf cael pryd o fwyd a pheint o gwrw iawn mewn tafarn go iawn sy’n croesawu plant a chŵn hefyd!”

wrex museum.jpg
  • Instagram Social Icon
  • Facebook Reflection
  • Twitter Reflection

Cysylltwch a ni

Contact Us

Dilynwch ni

Follow Us

Flintshire

01352 781908

© 2017 MythFest Proudly created with Wix.com