Amdanom ni

Mae Grŵp Twristiaeth Bryniau Clwyd yn gasgliad o fusnesau bach o Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy yng ngogledd-ddwyrain Cymru. Mae’r grŵp yn rhwydweithio, cefnogi, lobïo a gweithio i wella profiadau ymwelwyr sy’n dod i ogledd-ddwyrain Cymru, cynhyrchu mwy o arian i fusnesau lleol a gwarchod ein tirwedd hyfryd.

 

Yn 2016 cawsom y syniad anarferol o greu digwyddiad i ddathlu'r hyn sy’n rhyfeddol am ogledd-ddwyrain Cymru. “Rydym wedi paratoi’n arbennig ar gyfer darparu profiadau dysgu cyffrous i deuluoedd yng ngogledd-ddwyrain Cymru. Mae gennym atyniadau a darparwyr gweithgareddau gwych sy’n darparu ar gyfer teuluoedd yn arbennig ac yn rhoi profiadau unigryw sy’n cyfoethogi ac mae’r cyfan yn arwain at wyliau cofiadwy sy’n dda i’r enaid.

 

Penderfynom wneud cais am gyllid gan Croeso Cymru ac ar ôl cysylltu ag aelodau o fusnesau bach a phartneriaid twristiaeth aethom ati i roi cais at ei gilydd ac yn ffodus iawn cawsom gyllid.

Felly diolch yn fawr iawn i CroesoCymru am weinyddu Cyllid Llywodraeth Cymru ar gyfer y Gronfa Arloesi Cynnyrch Nwyddau Twristiaeth ac am roi’r cyfle anhygoel hwn i ni.

 

 Diolch yn fawr hefyd i gefnogwyr a chredinwyr; AHNE Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy, Adrannau Twristiaeth a Chefn Gwlad Cynghorau Sir Ddinbych, Sir y Fflint a Wrecsam, y tri Grŵp Partneriaeth Cyrchfan, Grwpiau Gweithredu Lleol Cymdeithas Dwristiaeth Sir y Fflint, Llysgenhadon Twristiaeth Gogledd-ddwyrain Cymru, Fforwm Treftadaeth Gogledd Cymru, Dysgu Awyr Agored Cymru, Cyfeillion Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy a Llwybr Bwyd Bryniau Clwyd.

 

A diolch i chi am wireddu hyn i gyd....

 

Vanessa Warrington, Halkyn Castle Wood; Concept, development and production.

Steering group; Ceri Lloyd, Julie Masters, Elizabeth Musgrave. Chair CRTG Jeff Morgan, Treasurer Wendy Sigsworth and the wonderful directors and members of the Clwydian Range Tourism Group.

Logistics; Julie Masters

Story, scriptwriter and director; Nigel McDonald

Animation design; Chris, Splinter

Social Media and marketing support; Shelly, Coya Marketing

Workshops: Gemma, Healing Nature

Costumes: Polly, Ruthin Panto Society

Props: Jo, DesignSide

Expert support; Theatr Clwyd; Chester Zoo; Techniquest; Plas Derw Trust; Woodland Skills Centre

Venue owners/ managers: Glyndwr University Northop Campus; One Planet Adventure; Natural Resources Wales/ ENI/ Flintshire County Council

Rydym yn byw mewn lle prydferth........ ydym wir, ydym wir

ac rydym yn eich gwahodd i ymweld, darganfod ac archwilio’r rhan eithriadol hon o Gymru.

 

visitclwydianrange

“Fe dreulion ni wythnos hyfryd yn Llangollen fel teulu. Aethom i gaiacio ar hyd camlas Safle Treftadaeth Y Byd, marchogaeth ar fynyddoedd y Berwyn a mwynhau gŵyl feiciau modur a gŵyl tylwyth teg (ond ddim ar yr un penwythnos!)”

“Mae’r tirwedd darluniadol gwledig hwn yn llawn o atyniadau arobryn a bwytai penigamp – cymaint o ddewis”

“Sglefrio, dringo, cartio, neidio, amgueddfeydd, theatrau, traethau, mynyddoedd, afonydd, llynnoedd, coetiroedd - mae popeth yma yng ngogledd-ddwyrain Cymru”

  • Instagram Social Icon
  • Facebook Reflection
  • Twitter Reflection

Cysylltwch a ni

Contact Us

Dilynwch ni

Follow Us

Flintshire

01352 781908

© 2017 MythFest Proudly created with Wix.com